ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξοικονομώ Αυτονομώ

Πρόκειται για το νέο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, όπου για πρώτη φορά παρέχει κίνητρα για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης του ανελκυστήρα μιας πολυκατοικίας. Εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνεται ταυτόχρονα και η αξία του ακινήτου.

right-image

Μια πολυκατοικία για να μπορέσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να υφίσταται νόμιμα

 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (προκύπτει από το πρακτικό της γενικής συνέλευσης σε συνδυασμό με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ

Βασική προϋπόθεση είναι ο ανελκυστήρας της πολυκατοικίας να είναι μηχανικός και να έχει εγκατασταθεί πριν την 01-07-1999.

Οι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (σε κατάσταση αναμονής και κίνησης) του ανελκυστήρα είναι οι εξής:

 • Εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter) με ενσωματωμένο ή ξεχωριστό σύστημα αντιστάθμισης της άεργου ισχύος

 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητάς του, που και τα δύο παραπάνω απαιτούνται για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008)

 • Παρεμβάσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)

 • Αντικατάσταση του ανελκυστήρα με νέο, υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €10.000 (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α). Από αυτό το ποσό επιδοτείται το 70% (το αρχικό ποσοστό ήταν 60% αλλά έχει προστεθεί μια ειδική προσαύξηση της τάξης του 10%, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στην οικονομία και τα νοικοκυριά) και το υπόλοιπο 30% της δαπάνης θα πρέπει να καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες και να μην υπερβαίνει το ποσό του προαναφερθέντος κεφαλαίου.

 

Συμπληρωματικά καλύπτονται από το πρόγραμμα εξ ολοκλήρου τα παρακάτω κόστη:

 • Έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πολυκατοικίας (Π.Ε.Α.)
 • Έκδοσης πιστοποίησης του ανελκυστήρα από διακεκριμένο φορέα πιστοποίησης
 • Διεκπεραίωσης του αιτήματος από σύμβουλο έργου

Η Εταιρεία μας, έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των σταδίων του προγράμματος, από την υποβολή της αίτησης έως και την υλοποίηση. Αναλυτικά:

 • Παροχή συμβούλου έργου – υποβολή αίτησης και παρακολούθηση έργου

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 • Υλοποίηση παρεμβάσεων – εργασιών αναβάθμισης ανελκυστήρα

 • Έκδοση πιστοποιητικού αρχικού ελέγχου ανελκυστήρα

Για περαιτέρω ενημέρωση για τα προϊόντα και τις λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ανελκυστήρα σας και τον τρόπο ένταξης στο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζι μας.

phone

+30 210-9429733

email

[email protected]