Οι πιστοποιήσεις μας

Η Mathioudakis Elevators έχει θέσει τα πιο υψηλά στάνταρ οργάνωσης, τα οποία αναβαθμίζουμε συνεχώς.
Όλες οι διαδικασίες της εταιρείας βασίζονται στο Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 καθώς και το ΕΝ 13015:2001 + Α1:2008 που αφορά τη συντήρηση & λειτουργίες διάσωσης για ηλεκτρικούς και υδραυλικούς ανελκυστήρες.

 

 

Σκοπός των πιστοποιήσεων είναι η συνεχόμενη προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Η εταιρεία τα επόμενα χρόνια έχει σκοπό να εισάγει νέα συστήματα όπως το ISO 14001 που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.