Πολιτική Ποιότητας

H εταιρεία αποτελείται από πλήρως τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό για τον ορθό χειρισμό και την περάτωση των υποθέσεων με επαγγελματισμό και ταχύτητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Πολιτική της εταιρείας που γνωστοποιείται στο εμπλεκόμενο προσωπικό και στα ενδιαφερόμενα μέρη,  καθώς και οι στόχοι της για την Ποιότητα, διατυπώνονται ως ακολούθως:

 

  • η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
  • η διαρκής βελτίωση του τρόπου εξυπηρέτησης των πελατών
  • η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • η παροχή των καλύτερων ποιοτικά υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό
  • η συμμόρφωση προς τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις
  • η κοινοποίηση της δέσμευσης της διοίκησης στα ενδιαφερόμενα μέρη και το προσωπικό της για την εφαρμογή του τρέχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και
  • η διάθεση πόρων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εκπαίδευση του προσωπικου

Για την εταιρεία Υιοι Χρήστου Μαθιουδάκη ο.ε.

 

Σπύρος Μαθιουδάκης