Πολυκατοικία στη Βούλα

Πολυκατοικία στη Βούλα – Ανελκυστήρας Ατόμων

Αποξήλωση παλαιού ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα και τοποθέτηση νέου υδραυλικού ανελκυστήρα

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Starlight Grey - Inox)

ΠΟΡΤΕΣ

Aυτόματες

Πολυκατοικία στη Βούλα

Πολυκατοικία στη Βούλα – Ανελκυστήρας Ατόμων

Αποξήλωση παλαιού ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα και τοποθέτηση νέου υδραυλικού ανελκυστήρα

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Starlight Grey - Inox)

ΠΟΡΤΕΣ

Aυτόματες