Πολυκατοικία στην Καλλιθέα

Πολυκατοικία στην Καλλιθέα – Αναβάθμιση

ΤΥΠΟΣ

Ηλεκτροκίνητος

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Anthracite - Inox)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες

Πολυκατοικία στην Καλλιθέα

Πολυκατοικία στην Καλλιθέα – Αναβάθμιση

ΤΥΠΟΣ

Ηλεκτροκίνητος

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Anthracite - Inox)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες