Νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο

Νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο – Ανελκυστήρας σε μεταλλικό φρεάτιο

ΤΥΠΟΣ

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Master (Nash Oak - Inox)

ΠΟΡΤΕΣ

Αυτόματες

Νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο

Νυχτερινό κέντρο στον Ταύρο – Ανελκυστήρας σε μεταλλικό φρεάτιο

ΤΥΠΟΣ

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Master (Nash Oak - Inox)

ΠΟΡΤΕΣ

Αυτόματες