Ιδιόκτητη πολυκατοικία στην Καισαριανή

Ιδιόκτητη πολυκατοικία στην Καισαριανή – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Mocca - Ambre Gold)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες

Ιδιόκτητη πολυκατοικία στην Καισαριανή

Ιδιόκτητη πολυκατοικία στην Καισαριανή – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Mocca - Ambre Gold)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες