Ιδιόκτητη κατοικία στην Πεντέλη

Ιδιόκτητη κατοικία στην Πεντέλη – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Silva (Oyster)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες

Ιδιόκτητη κατοικία στην Πεντέλη

Ιδιόκτητη κατοικία στην Πεντέλη – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Silva (Oyster)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες