Ιδιόκτητη κατοικία στην Κηφισιά

Ιδιόκτητη κατοικία στην Κηφισιά – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Mocca - Rose Gold)

ΠΟΡΤΕΣ

Aυτόματες

Ιδιόκτητη κατοικία στην Κηφισιά

Ιδιόκτητη κατοικία στην Κηφισιά – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Tempo (Mocca - Rose Gold)

ΠΟΡΤΕΣ

Aυτόματες