Εταιρεία παραγωγής καφέ στο Σκαραμαγκά

Εταιρεία παραγωγής καφέ στο Σκαραμαγκά – Αναβατόριο Φορτίων

ΤΥΠΟΣ

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Φορτίων με λαμαρίνα

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες

Εταιρεία παραγωγής καφέ στο Σκαραμαγκά

Εταιρεία παραγωγής καφέ στο Σκαραμαγκά – Αναβατόριο Φορτίων

ΤΥΠΟΣ

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Φορτίων με λαμαρίνα

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες