Εργοστάσιο αλουμινίου στις Αχαρνές

Εργοστάσιο αλουμινίου στις Αχαρνές – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Moon (Anthracite - White)

ΠΟΡΤΕΣ

Aυτόματες

Εργοστάσιο αλουμινίου στις Αχαρνές

Εργοστάσιο αλουμινίου στις Αχαρνές – Ανελκυστήρας Ατόμων

Τύπος

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Moon (Anthracite - White)

ΠΟΡΤΕΣ

Aυτόματες