Διαμερίσματα Airbnb στο Κουκάκι

Διαμερίσματα Airbnb στο Κουκάκι – Ανελκυστήρας ατόμων

ΤΥΠΟΣ

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Moon (Ambre Gold - Anthracite)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες

Διαμερίσματα Airbnb στο Κουκάκι

Διαμερίσματα Airbnb στο Κουκάκι – Ανελκυστήρας ατόμων

ΤΥΠΟΣ

Υδραυλικός

ΘΑΛΑΜΟΣ

Moon (Ambre Gold - Anthracite)

ΠΟΡΤΕΣ

Ημιαυτόματες