ΦΕΚ 2604Β

ΦΕΚ 815Β

Νομοθεσία: 19971109 – Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων

ΦΕΚ 291Β

Νομοθεσία: 20020508 – Εγκατάσταση λειτουργία συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων

ΦΕΚ 1797Β

Νομοθεσία: 20051221 – Εγκατάσταση λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων

ΦΕΚ 696B

Νομοθεσία: 20070503 – Τροποποίηση ΦΕΚ 1797Β_Εγκατάσταση λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων

ΦΕΚ 143Α

Νομοθεσία: 20110617 – Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων

ΦΕΚ 141Α

Νομοθεσία: 20130612 – ΠΔ108_Βαθμίδες επαγγελματικής δραστηριότητας

ΦΕΚ 1644Β

Νομοθεσία: 20130703 – Αναγγελία έναρξης δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ΦΕΚ 2062B

Νομοθεσία: 20130823 – Παραβάσεις Εργατικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ 2190Β

Νομοθεσία: 20130905 – Εξετάσεις άδειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΦΕΚ 3573Β

Νομοθεσία: 20141231 – Αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

ΦΕΚ 40A

Νομοθεσία: 20150716 – Ν 4334 Ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης

ΦΕΚ 1047B

Νομοθεσία: 20160413 – Εναρμόνιση νομοθεσιών και κατασκευαστικά στοιχεία ανελκυστήρων

ΦΕΚ 1260Β

Νομοθεσία: 20160428 – Υποβολή Καταστάσεων Φορολογικών Στοιχείων

ΦΕΚ 85A

Νομοθεσία: 20160512 – Ν 4387 Ασφαλιστικό

ΦΕΚ 240A

Νομοθεσία: 20161222 – Πτωχευτικός Κώδικας

ΦΕΚ 62A

Νομοθεσία: 20170503 – Ν 4469 Εξωδικαστικός Μηχανισμός

ΦΕΚ 3944B

Νομοθεσία: 20171109 – Πληρωμές με Κάρτες

ΦΕΚ 4309B

Νομοθεσία: 20171211 – POS

ΦΕΚ 2760Β

Νομοθεσία: 20190703 – Τροποποίηση  ΦΕΚ 2604Β_Εγκατάσταση λειτουργία συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων

ΦΕΚ 4825B

Νομοθεσία: 20191224 – Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος

ΦΕΚ 5229Β

Νομοθεσία: 20201126 – Εξοικονομώ-Αυτονομώ

ΦΕΚ 3277B

Νομοθεσία: 20210726 – Συλλογική Σύμβαση Εργασίας