Πιστοποιητικό ανελκυστήρα | Mathioudakis elevators
21410
single,single-post,postid-21410,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Πιστοποιητικό ανελκυστήρα

Πιστοποιητικό ανελκυστήρα

Πιστοποιητικό ανελκυστήρα

Με το παρόν άρθρο, θα ήθελα να θέσω απαντήσεις σε κάποια θέματα άγνωστα στο ευρύ κοινό και αφορούν τους ανελκυστήρες. Συνήθως, οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών/κτιρίων, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτά τα ζητήματα και είναι εκείνοι, οι οποίοι θα πρέπει να τα μεταφέρουν και να τα εξηγήσουν στους υπόλοιπους ενοίκους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Τι είναι το πιστοποιητικό του ανελκυστήρα;

Βάσει του ΦΕΚ 2604/Β ́/22.12.2008, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες θα πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με το πρότυπο και τις αρχές του ΦΕΚ. Θα πρέπει δηλαδή, να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι αφορούν τον επιβαίνοντα αλλά και τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα.

2. Τι εννοούμε κανόνες ασφαλείας;

Οι εταιρίες πιστοποίησης, είναι οι αρμόδιοι φορείς που μας επιδεικνύουν αυτούς τους κανόνες, τις συνθήκες αλλά και τους όρους κάτω από τους οποίους, η χρήση του ανελκυστήρα είναι ασφαλής. Μετά τον αρχικό έλεγχο του υπευθύνου Μηχανολόγου στο χώρο, η εταιρία παραδίδει γραπτώς όλες τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί. Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος Μηχανολόγος επανέρχεται αφού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το αρμόδιο γραφείο ανελκυστήρων. Τέλος, η εταιρία πιστοποιήσεων πραγματοποιεί τον τελικό νέλεγχο της κατάστασης του ανελκυστήρα και εκδίδει το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Να τονίσω, ότι οι ελλείψεις που ενδέχεται να διαπιστώσει ο υπεύθυνος

Μηχανολόγος εξαρτώνται από:

  • Τον τύπο του ανελκυστήρα Υδραυλικός/ Ηλεκτροκίνητος
  • την χρονολογία εγκατάστασης του.
  • και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ανελκυστήρας.

Είναι σαφές, ότι οι πιο πρόσφατα εγκατεστημένοι ανελκυστήρες θα χρειαστεί να υποβληθούν σε λιγότερες ενέργειες εγκατάστασης νέων ή αντικατάστασης παλαιότερων εξαρτημάτων.

3. Ποια είναι η χρονική ισχύς του πιστοποιητικού;

Η διάρκεια του πιστοποιητικού διαφέρει και εξαρτάται από τις στάσεις του ανελκυστήρα αλλά και τον χώρο εγκατάστασης του.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε πολυκατοικίες, έως και 6 στάσεις

Ισχύς πιστοποιητικού 6 χρόνια

  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε πολυκατοικίες, από 6 στάσεις και πάνω

Ισχύς πιστοποιητικού 5 χρόνια

  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε επαγγελματικούς χώρους, έως και 5 στάσεις

Ισχύς πιστοποιητικού 4 χρόνια

  • Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε επαγγελματικούς χώρους, από 6 στάσεις και πάνω

Ισχύς πιστοποιητικού 3 χρόνια

  • Και τέλος Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους , ανεξαρτήτως στάσεων

Ισχύς πιστοποιητικού 1 χρόνο

4. Τι σημαίνει καταχώρηση του ανελκυστήρα στον Δήμο;

Ο υπεύθυνος συντηρητής και ο διαχειριστής ,ως εκπρόσωπος της εκάστοτε πολυκατοικίας, με την καταχώρηση του ανελκυστήρα στον Δήμο, γνωστοποιείται ότι ο πρώτος αναλάμβάνει την συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου και ο δεύτερος του την αναθέτει. Έτσι η ευθύνη της καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα, μετατίθεται στο υπεύθυνο συνεργείο συντήρησης.

5. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την καταχώρηση;

Η καταχώρηση πλέον πραγματοποιείται στου δήμους και τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα,

Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης του διαχειριστή (εις διπλούν). Έτσι ο διαχειριστής δηλώνει ,ότι αναθέτει την συντήρηση στο εκάστοτε γραφείο ανελκυστήρων .Το γραφείο αυτό , θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει άδεια συνεργείου συντήρησης και μερίδα συνεργείου στην Νομαρχία.

Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης του διαχειριστή (εις διπλούν). Έτσι ο υπεύθυνος συντηρητής ανελκυστήρων δηλώνει ,ότι αναλαμβάνει να συντηρεί-επιβλέπει τον ανελκυστήρα. Για οποιαδήποτε θέμα του ανελκυστήρα πλέον, υπεύθυνος είναι ο συντηρητής.

Πιστοποιητικό ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί από τον φορέα πιστοποίησης, δηλώνει ,ότι ο ανελκυστήρας είναι συμορφωμένος με το πρότυπο της νομοθεσίας ανελκυστήρων και είναι κατάλληλος για χρήση.

Τέλος, ανάλογα με την περίπτωση και την παλαιότητα του ανελκυστήρα είναι επίσης πιθανό να ζητηθούν: Άδεια οικοδομής, μηχανολογικό σχέδιο, ηλεκτρολογικό σχέδιο κ.α.

Ο ανελκυστήρας, αποτελεί ένα από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς και είναι σίγουρα για τους περισσότερους ένα καθημερινό εργαλείο. Η τακτική συντήρηση και η συμμόρφωση του, με τις τρέχουσες κανονιστικές διατάξεις, αποτελούν σημαντικά μέτρα για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Δείτε περισσότερα για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

 Mathioudakis elevators

image019image011image004image016

No Comments

Post a Comment