12/06/2024

Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Εμπιστευτείτε την Mathioudakis elevators για την υποχρεωτική από τον νόμο πιστοποίηση & νομιμοποίηση του ανελκυστήρα σας. Καταληκτική ημερομηνία η 31/12/2024.
Βάσει της απόφασης 125021/22.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7388/27-12-2023) η προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, παρατείνεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την τεχνική επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποιήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας
Διεύθυνση: Σόλωνος 75 Καλλιθέα, Αττική
Τηλ. 2109429733
Post image